سبد خرید خالی است

مشاهده سبد خرید پرداخت
باکس گل B.O.100

مشخصات فنی

دسته بندی : باکس گل

نوع گل : رز هلندی

ابعاد بسته بندی : طول: 30 ، عرض : 33 ، ارتفاع : 10 (سانتی متر )

قیمت : 488,500 تومان
موجودی 0 عدد

توجه : سفارش فقط برای محدوده تهران صورت میگیرد

توضیحات

شامل 25 رز هلندی در دو رنگ می باشد می باشد.

محصولات مرتبط

باکس گل B.O.026


167,500 تومان

باکس گل B.O.051


274,000 تومان

باکس گل B.O.07


391,000 تومان

باکس گل B.O.083


450,250 تومان

باکس گل B.O.092


335,000 تومان

باکس گل B.O.111


607,750 تومان

باکس گل B.O.036


359,500 تومان

باکس گل B.O.048


220,000 تومان

باکس گل B.O.113


563,500 تومان

باکس گل B.O.076


227,500 تومان

باکس گل B.O.030


437,500 تومان

باکس گل B.O.077


400,000 تومان

باکس گل B.O.028


265,000 تومان

باکس گل B.O.089


526,000 تومان

باکس گل B.O.018


352,750 تومان

باکس گل B.O.061


696,250 تومان

باکس گل B.O.070


227,500 تومان

باکس گل B.O.022


310,000 تومان

باکس گل B.O.058


305,500 تومان

باکس گل B.O.02


550,000 تومان

باکس گل B.O.04


254,500 تومان

باکس گل B.O.014


128,500 تومان

باکس گل B.O.08


397,750 تومان

باکس گل B.O.032


340,000 تومان

باکس گل B.O.015


186,250 تومان

باکس گل B.O.044


206,500 تومان

باکس گل B.O.017


311,500 تومان

باکس گل B.O.078


409,000 تومان

باکس گل B.O.115


542,500 تومان

باکس گل B.O.060


631,750 تومان

باکس گل B.O.037


305,500 تومان

باکس گل B.O.073


227,500 تومان

باکس گل B.O.119


310,000 تومان

باکس گل B.O.084


517,000 تومان

باکس گل B.O.03


358,000 تومان

باکس گل B.O.103


455,500 تومان

باکس گل B.O.033


96,250 تومان

باکس گل B.O.025


165,250 تومان

باکس گل B.O.106


347,500 تومان

باکس گل B.O.109


310,000 تومان

باکس گل B.O.031


482,500 تومان

باکس گل B.O.096


562,000 تومان

باکس گل B.O.039


232,000 تومان

باکس گل B.O.020


301,750 تومان

باکس گل B.O.038


208,000 تومان

باکس گل B.O.066


349,000 تومان

باکس گل B.O.016


190,750 تومان

باکس گل B.O.047


142,000 تومان

باکس گل B.O.091


236,500 تومان

باکس گل B.O.027


188,500 تومان

باکس گل B.O.040


149,500 تومان

باکس گل B.O.116


475,750 تومان

باکس گل B.O.104


263,500 تومان

باکس گل B.O.046


283,750 تومان

باکس گل B.O.05


307,000 تومان

باکس گل B.O.122


811,000 تومان

باکس گل B.O.050


217,000 تومان

باکس گل B.O.034


134,500 تومان

باکس گل B.O.064


242,500 تومان

باکس گل B.O.06


214,000 تومان

باکس گل B.O.035


127,750 تومان

باکس گل B.O.029


214,750 تومان

باکس گل B.O.010


319,000 تومان

باکس گل B.O.118


259,000 تومان

باکس گل B.O.059


338,500 تومان

باکس گل B.O.012


174,250 تومان

باکس گل B.O.043


125,500 تومان

باکس گل B.O.024


214,000 تومان

باکس گل B.O.063


230,500 تومان

باکس گل B.O.075


400,000 تومان

باکس گل B.O.01


761,500 تومان

باکس گل B.O.108


466,000 تومان

باکس گل B.O.023


269,500 تومان

باکس گل B.O.09


420,250 تومان

باکس گل B.O.112


824,500 تومان

باکس گل B.O.107


163,000 تومان

باکس گل B.O.087


386,500 تومان

باکس گل B.O.045


241,000 تومان

باکس گل B.O.105


214,000 تومان

باکس گل B.O.117


490,000 تومان

باکس گل B.O.041


218,500 تومان

باکس گل B.O.013


608,500 تومان

باکس گل B.O.065


218,500 تومان

باکس گل B.O.114


443,500 تومان

باکس گل B.O.072


904,000 تومان

باکس گل B.O.021


223,000 تومان

جعبه گل مدل B.O.121


497,500 تومان

باکس گل B.O.120


411,250 تومان

باکس گل B.O.079


227,500 تومان

باکس گل B.O.011


317,500 تومان

باکس گل B.O.074


409,000 تومان

باکس گل B.O.090


269,500 تومان
صرفه جویی در زمان
پشتیبانی
قدرت انتخاب آگاهانه
قیمت مناسب